Bottoms Up

 

ZA TO, ŽE SI NYNÍ MŮŽETE ČÍST A PROHLÍŽET TYTO STRÁNKY DĚKUJI PŘEDEVŠÍM :

 

MARTINU DOBŠÍČKOVI, JANĚ ŠILHANOVÉ, MIROSLAVU BERKOVI  Z PODIVÍNA

JANU HORSKÉMU, MIROSLAVU DVOŘÁKOVI, LIBORU  FOUKALOVI, LUĎKU TONDROVI -  Z BŘECLAVI

SBĚRATELŮM : MIROSLAVU  HRUBEŠOVI - ŘÍČANY/  Sběratel pivovarských suvenýrů a archiválií /

VÍTĚZSLAVU  VEJROSTOVI  - BŘECLAV / Sběratel sklenic /

MARKU KAMLÁROVI - ZÁBŘEH NA MORAVĚ / Sběratel sklenic /

JAROSLAVU ŠTĚRBOVI - MORAVSKÁ TŘEBOVÁ / Sběratel pivních tácků  /

 

PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ TAKÉ PIVOVARŮM, KTERÉ POMÁHAJÍ ROZŠÍŘIT MOJE SBÍRKY . JEJICH LOGA S ODKAZEM NA JEJICH STRÁNKY NALEZNETE ZDE:

 

KOMU URČITĚ NEDĚKUJI A JEJICHŽ VÝROBKY SI DO BUDOUCNA ODMÍTÁM KUPOVAT, NEBOŤ ODMÍTAJÍ - LI PIVOVARY POMOC SBĚRATELŮ, KTEŘÍ ČÁSTEČNĚ PLNÍ FUNKCI PROPAGAČNÍHO ODDĚLENÍ TÍM, ŽE ROZESÍLAJÍ NA SVÉ NÁKLADY PROPAGAČNÍ MATERIÁLY DO CELÉHO SVĚTA - NEMOHOU OČEKÁVAT POMOC ODE MNE : 

ČERNÁ LISTINA PIVOVARŮ, KTERÉ ODMÍTAJÍ POMOC SBĚRATELŮM A RADĚJI SPONZORUJÍ "PROMOTÉRSKÉ" FIRMY, JEJICHŽ PŘÍNOS PRO ROZVOJ PIVOVARNICTVÍ V ČECHÁCH JE PODLE MÉHO OSOBNÍHO NÁZORU, SPÍŠE ŽALOSTNÝ.

   Z P Ě T NA  ÚVOD