Bottoms Up       

 T  Y   -   O D E J      

 

  *** B I E R E T I K E T T E N    F U R   V E R K A U F  *** B E E R L A B E L S    F O R    S A L E *** 

   P I V O V A R / BREWERY /    STAROBRNO ( HEINEKEN )   

12,-  K
12,-  K 12,-  K 1,-  EURO 1,-  EURO 1,-  EURO 2,-  EURO 1,-  EURO


2010/02 2010/03 2010/04 2010/05 2010/06 2010/07 2010/08

Klašter Hradišt Nad jizerou
12,-  K 12,-  K 12,- K


Klaster 1 Klaster 2 Klaster 3


   P I V O V A R    E R N Á   H O R A   
15,-  K 14,-  K 14,-  K 1,-  EURO 1,-  EURO 1,-  EURO 1,-  EURO 1,-  EURO
CH 1 CH 2 CH 3 2009/04 2009/05 2009/06 2009/07 2009/08


 P I V O V A R    KOZLOVICE    
1,-  EURO 1,-  EURO 1,-  EUROKOZ 01 KOZ 02 KOZ 03


 M I C R O P I V O V A R    C H O T E B O R  / MICROBREWERY /  
0,60 EURO 0,60 EURO 0,60 EURO 0,60 EURO 0,60 EURO

CHOT 01 CHOT 02 CHOT 03 CHOT 04 CHOT 05


ZPT  NA  ETIKETY 

     Z P T NA ÚVOD