Etikety na výměnu / Beerlabels for change /  

/ LAST UPDATE  20.9.2005 /

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ SBĚRATELÉ / DEAR COLLECTOR FRIENDS /  :

Do sbírky "Celý svět" mi chybí tyto země: / I don’t have any labels from the following countries/FRENCH  GUAYANA , GIBRALTAR , LIBYA,  MACAU,   MONACO,   NIUE, NORD COREA,  NORTHERN  MARIANA  ISLANDS ( SAIPAN )  SAN MARINO,  SENEGAL,  TURKS  & CAICOS.  

Pokud mi můžete etikety z těchto zemí nabídnout na výměnu, pište na :

/If you can offer beerlabels from this countries, please write to me : /

 

Bottoms Up       

 A - M 

    A L B A N I A    

  ALB 01  ALB 02

    A N G O L A     

  ANG 01

 

    A R G E N T I N A    

  ARG 01  ARG 02 ARG 03

    A R M E N  I  A    

  ARM 01 ARM 02 ARM 03

ARM 04

    A Z E R B A I J A N    

  AZE 01 

 

    B A R B A D O S    

BAR 01 BAR 02  

BAR 03  BAR 04 BAR 05

NOT BEER :

   

    B  E  N  I  N    

  BEN 01

 

     B O L I V I A     

    BOL 01 

 

  B R A S I L  

01 02 03   

04   05  06

BRA 07 BRA 08 BRA 09

BRA 10 BRA 11 BRA 12

 

     C A M E R O U N     

    CAM 01

    C E N T R A A F R I C A N E   R E P .    

     01

      C H I N A   -   Č Í N A       

01 02 03 04 05 

 06 07  08 09 10

11 12 13 14  15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

26

      C O N G O      

01 02 03 04

    C O S T A    R I C A     

  01

     C U B A   -   K U B A  

    D O M I N I C A    

    DOM  01 DOM 02 DOM 03

      E C U A D O R     

   ECU  01

    E G Y P T     

     01 02

 

    E L   S A L V A D O R    

    SAL 01

 

    E T H I O P I E    

     01

   G E O R G I A   -   G R U Z I E    

     01

    G U A T E M A L  A    

01  02  03 04

05 06 07

  GREENLAND   -   GRÓNSKO -  

GRO 01 GRO 02

   I R Á K - IRAQ   

01   02  

   I Z R A E L   -   I S R A E L   

01   02   03 

04 05  06

07 08 09

ISR 10

   J A P O N S K O   -   J A P A N    

01 02  

03 04 10 11

05 06 07 089  

12

0

 JIHOAFRICKÁ REP.  -   S O U T H    A F R I C A  

 

01   02

03 04 05   06

 07 08  09 10

11 12

 13    14    15

16 17 18 

19 20

21 22

 

22   23  

   K E Ň A  -  K E N Y A   

01 02

 

    K Y R G Y Z     R E P U B L I C    

 

     L  A  O  S      

     01

       L E S O T H O       

LES 01 

     L I B E R I A    

     01

     M E X I C O     

  MEX 01 MEX 02

 

         M O L D O V A    -   M O L D Á V I E        

01 02 03

04 05 

         M O N G O L I A        

 

ETIKETY  NA VÝMĚNU / BEER LABELS  FOR CHANGE -  /  N - Z

     Z P Ě T NA ÚVOD