PIVOVAR   MIKULOV NA MORAVĚ   ( ??? – 1575 )

 

Mikulovsky pivovar je doložen v pramenech pouze ve 2. pol. 16. st. a zanikl v roce 1575.

Vrchnostenský pivovar stával v Mikulově na místě dnešní radnice a po požáru byl od roku 1575 mimo provoz. Místo něj pak Dietrichsteinové zbudovali novy Vrchnostensky pivovar v Dolních Věstonicích (pivo se v D. Věstonicích pak vařilo až do r. 1920, kdy zdejší pivovar zanikl).
Nepoužívanou budovu vyhořelého pivovaru v Mikulově pak v roce 1606 od Maxmiliana Dietrichsteina odkoupili mikulovští měšťané a přestavěli ji na městskou radnici.
 

Za poskytnutí údajů děkuji panu Miroslavu Koudelovi, z Regionálního muzea v Mikulově

 

MIKULOV / NA MORAVĚ / 

Mikulovský hrad založil Přemysl Otakar I Již před rokem 1218 , 

aby pomohl zajistit zemskou hranici mezi Moravou a Rakouskem

obraz 

     pohlednice Mikulov 1898   pohlednice Mikulov 1902      pohlednice Mikulov 1904

 pohlednice Mikulov: 

Z P Ě T   N A   H I S T O R I E