SLADOVNICTVÍ  V  BŘECLAVI

 V roce 1860 byla v Břeclavi založena sladovna Gabriela Steina, která sloužila exportní výrobě a v letech první republiky zaměstnávala 20 dělníků.

 O rok později 1861 byla rovněž uvedena  do činnosti sladovna v Poštorné majitelů Isáka Rosenbauma z Uherského Hradiště a Břeclavského podnikatele židovského původu Jana Bittnera, která v začátcích zpracovávala 80 – 100 vagónů ječmene ročně. Ve dvoře sladovny byl původně i malý lihovar zrušený před první světovou válkou. V roce 1883 přešel závod do vlastnictví Hermanna a Jany Rosenbaumových. Sladovna byla také převážně exportním závodem a dodávala slad hlavně do Německa a Švédska. V  této době zaměstnávala  okolo 50 lidí. V roce 1900 sladovna úplně vyhořela. Po dobu první světové války se ve sladovně zpracovávalo zelí, sušila zelenina, čekanka a jablka. Manželé Rosenbaumovi předali v roce 1917 závod svým synům Alexovi a Ottovi, majetek pak přešel na Ottovi nezletilé syny a manželku Miladu. V období první republiky se zde průměrně vyrábělo kolem 250 vagónů ročně. V roce 1938 zaměstnávala 46 dělníků a 2 úředníky a dál se specializovala na exportní slad. V roce 1938 vznikl ve sladovně požár, který zachvátil půdní prostory, a také provozní místnosti Za krátkou dobu byl však obnoven provoz

I V letech války byla v provozu sladovna v Poštorné. Poštorenský slad si získal značnou oblibu u odběratelů již v předchozím období a byl vyvážen do mnoha evropských zemí, jako např. do Rakouska, Německa, Itálie, Švýcarska, Francie, Holandska, a také do řady jihoamerických států. Ještě před záborem Poštorné zemřel Alex Rosenbaum, a tak se Otto stal jediným majitelem sladovny. Současně si nechal změnit své příjmení – z Rosenbaum na Roswit, čímž chtěl zakrýt svůj židovský původ a zachránit podnik i rodinu pře perzekucí. To se mu však nepodařilo. Již koncem roku 1938 byl zatčen gestapem, v roce 1941 transportován do Terezína, kam byla také odvlečena celá jeho rodina. V roce 1940 byla sladovna arizována a přešla do majetku vídeňské firmy M. Friesacher a synové. Tato firma řídila po celou válečnou dobu výrobu ve sladovně, a tak vyrobený slad byl expedován výhradně do Vídně, protože i mezinárodní situace znemožňovala předcházející export. K převozu sladu se užívalo tří párů koní, kterými se slad odvážel na místní nádraží a odtud vlakem do Vídně. Roční produkce činila zhruba 160 vagónů ječmene při zaměstnanosti 40 pracovníků, z nichž byly 2 úředníci. Jejich týdenní platy se pohybovaly okolo 90 až 140 korun. V provozu sladovny se minimálně užívalo mechanizace, většina prací se prováděla ručně. K poškození sladovny došlo také ke konci druhé světové války. Majitel  M. Friesacher uprchl do Vídně a závod zůstal bez vedení. Přes zvýšené pracovní úsilí se zde podařilo obnovit výrobu až v polovině roku 1947, tak že teprve se značným časovým odstupem bylo možné uspokojovat zvýšenou poptávku po sladu. Také zde byla v květnu 1945 ustavena národní správa (ONV v Hodoníně, č.. j. 29539). Národním správcem byl jmenován místní občan Jan Klimeš, úředník firmy Štolfa v Břeclavi. Sladovna zaměstnávala okolo 16 dělníků a 1 úředníka. Po zahájení výroby se zpracovávalo 20 vagónů ječmene převážně pro tuzemské pivovary, takže na rozdíl od první republiky zde došlo k výraznému poklesu exportu.

Poštorenská sladovna zahájila svou první poúnorovou kampaň již jako znárodněný podnik (došlo k tomu 18. října 1948). Se 41 pracovníky vyrobila 2650 tun sladu. Od 30. listopadu téhož roku byla začleněna do Olomouckých sladoven n.p. Olomouc. Ředitelem podniku byl ustanoven národní správce Jan Klimeš. Uvedené vyrobené množství sladu v dalších letech postupně stoupalo, takže na začátku 70 let překročilo 5 390 tun. Slad byl expedován do 40 států světa a stal se tak výhodným artiklem našeho státu.

Z P Ě T