BŘECLAV    (Lundenburg)    1522  -   1900 

                                        STARÝ PIVOVAR 

  Jan Skála z Hradiště

  Bartoloměj,Jan a Karel ze Žerotína na Strážnici    

  Jan ml. ze Žerotína

  Královská  komora

  Estera hr. z Meggau

  Estera hr. z oOppersdorfu

  Jakub hr. Khuen Belassy

  Karel Eusebius kn. Liechtenstein

  Jan Adam Ondřej kn. Liechtenstein

  Josef Václav Vavřinec,Emanuel a Jan kníže

  Liechtenstein

  Jan II. kníže Liechtenstein   

   Pivovar v roce 1901 přeměněn na sladovnu

                 NOVÝ PIVOVAR                                                                 Z P Ě T