* * * S K L E N I C E * * * U B R U S Y * * * P O P E L N Í K Y * * *

*** R Ù Z N É ***

 NA TÉTO PODSTRÁNCE NAJDETE NEJRÙZNĚJŠÍ  PŘEDMÌTY Z PIVOVARU  BØECLAV !
ÚVOD
HISTORIE
ETIKETY
TÁCKY
CEDULE
SKLENICE
KORUNKY
POHLEDNICE
FOTOGALERIE
GUESTBOOK
INZERÁTY
ODKAZY
[CNW:Counter]

 

VELMI ZAJÍMAVÉ ARCHIVÁLIE NALEZNETE  ZDE :

ARCHIVÁLIE

   STARÉ LÁHVE - OLD BOTTLES - ALTE FLASCHEN   

 

LÁHEV è. 1.

LÁHEV è.2

LÁHEV è.3.

detail  detail

text:

 EXPORT - MARZEN - BIER

BRAUEREI

LUNDENBURG

text:

 AKCIOVÝ PIVOVAR

 BØECLAV

AKTIENBRAUEREI

BØECLAV

NEPRODEJNÉ

text:

 MAJETEK

AKCIOVÉHO PIVOVARU

V

BØECLAVI

text:

 EIGENTUM

DER

AKTIENBRAUEREI

BØECLAV

 

LÁHEV È. 4

LÁHEV è. 5 str.A,B

LÁHEV è. 6 str.A,B

LÁHEV è. 7

LÁHEV è. 8 str.A,B.

text :

BRAUEREI

LUNDENBURG

 

text:

 MAJETEK

AKCIOVÉHO PIVOVARU

V

BØECLAVI

text:

 EIGENTUM

DER

AKTIENBRAUEREI

BØECLAV

text:

 AKCIOVÝ

PIVOVAR SE SLADOVNOU 

V

BØECLAVÌ

text:

LUNDENBURGER

AKTIENBRAUEREI

UND

 MALZFABRIK

text: 

FR.HULATA

text:

FRANT.FERST

SKLAD PIVA

BØECLAV

text:

FRANZ FERST

BIERNIEDERLAGE

BØECLAV

LÁHEV È. 9 str.A,B.

LÁHEV è. 10

LÁHEV è. 11

LÁHEV è.12.

 

detail detail

detail

 

text:

FERDINAND GOLD

SKLAD PIVA BØECLAV

NEPRODEJNÉ

text:

FERDINAND GOLD

BIER-DEPOT LUNDENBURG

UNVERKAUFLICH

NA DNÌ SKLENICE TROJÚHELNÍK S PÍSMENEM F UVNITØ

text:

FERDINAND GOLD

SKLAD PIVA BØECLAV

NEPRODEJNÉ

text:

FERDINAND GOLD

BIER-DEPOT LUNDENBURG

UNVERKAUFLICH

NA DNÌ SKLENICE NENÍ NIC

text:

STRASSBERGER & FERST

SKLAD PIVA    BIERNIEDERLAGE

NEPRODEJNÉ-UNVERKAUFLICH

NA DNÌ SKLENICE TROJÚHELNÍK S PÍSMENEM F UVNITØ

text:

STRASSBERGER & FERST

SKLAD PIVA    BIERNIEDERLAGE

NEPRODEJNÉ-UNVERKAUFLICH

NA DNÌ SKLENICE NENÍ NIC

 

 

LÁHEV 1 L

       

detail :

       

VÝŠKA : 32 CM

text:

BRAUEREI  LUNDENDURG

FOTO MI VÌNOVAL:  PAN PETR KEPKA

 

       

 

Jestli máte jinou láhev než jsou zde vystaveny, napište mi prosím na:

Moje láhve na výmìnu si mùžete prohlédnout zde : click

   OTVÍRÁKY - OPENERS - FLASCHENFFNERS   

TENTO OTVÍRÁK MI ZAPÙJÈIL  TIBOR  VANEK   ZE SLOVENSKA

TENTO OTVÍRÁK MI VÌNOVAL MIROSLAV BERKA Z PODIVÍNA

TENTO OTVÍRÁK MI ZAPÙJÈIL  TIBOR  VANEK   ZE SLOVENSKA

 

MOJE SBÍRKA OTVÍRAÈÙ

MEINE FLASCHENOFFNERS SAMMLUNG 

MY OPENERS COLLECTION

   POPELNÍKY   

 KANEC

 

PODLUŽAN

 

TENTO POPELNÍK MI VÌNOVAL P. ŽÙREK Z POŠTORNÉ

 

TENTO POPELNÍK MI VÌNOVAL P. ŽÙREK Z POŠTORNÉ

 

 

   V A G O N E K  

 
 

 
 

KANEC

 

    

 

   KELÍMEK  PODLUŽAN   

 
 

 

TENTO POPELNÍK MI VÌNOVAL P. ŽÙREK Z POŠTORNÉ

    

 

    Ú È T E N K Y    

 

 

ÚÈTENKY  OBSTARAL  MAREK KAMLÁR

    

   KAMION PODLUŽAN  

 

 

 

MOJE SBÍRKA KAMIONÙ

XXXXXXXXX

MÁTE ZÁJEM KOUPIT SI PIVOVARSKÝ KAMION ??? NENÍ NIC SNAŽŠÍHO, NÁSLEDUJTE TENTO ODKAZ KAMIONY NA PRODEJ

 

TENTO KAMION JSEM ZÍSKAL OD KARLA STOHRA Z PODIVÍNA

    

 

   PODNOS    " PODLUŽAN "   

 

 

TENTO PODNOS MI VÌNOVAL PAN  LIBOR SEDLÁÈEK  Z MORAVSKÉ NOVÉ VSI. MOC DÌKUJI !!!

 

 

    R E S E R V E   PODLUŽAN    

 

RESERVE MI ZAPUJČIL :  MÍRA HRUBEŠ !!! DÍKY !!!

 

 

DESATERO

 

PRVNÍ

DRUHÉ

TŘETÍ

ČTVRTÉ

PÁTÉ

ŠESTÉ

SEDMÉ

OSMÉ

DEVÁTÉ

DESÁTÉ

DETAILY 1 - 5

CELKOVÝ NÁHLED

 DETAILY 6 - 10

 

 

KALENDÁŘ

 
 

 
 

Nástěnný kalendář z roku 1995

 

 

 

PROPAGAČNÍ  BALONEK

 
 

 

BALONEK MI ZAPUJÈIL :  TIBOR  VANEK  ZE SLOVENSKA

 

 

   Z Á T I Š Í   " K A N E C "   

 
 

 

 POKUD VLASTNÍTE COKOLIV SE ZNAKEM NEBO NÁPISEM PIVOVARU KANEC, NEBO PODLUŽAN, NEBO ZÁMECKÝ PIVOVAR BØECLAV  ,  NAPIŠTE   MI PROSÍM NA: